เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอเหนือ ปี 2517 พิมพ์ประคยาว

เปรียบเทียบเหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอเหนือ ปี 2517 พิมพ์ประคยาว
บล๊อควัดอินทรวิหาร
ด้านหน้าเหรียญ
ด้านหลังเหรียญ
เส้นขนแมวบริเวณด้านหน้าเหรียญ
 
โค๊ด  และเส้นแตกจากลายกนก
เส้นแตกจากตัว ง งู เป็นบล๊อควันอินทร
บริเวณหูเหรียญด้านหลัง
พิมพ์ประคตยาว  ปลายประคตมาชนกับน่อง
ตัวหนังสือ ด้าหลังเหรียญ
รอยตัดขอบ

รอยตัดขอบ